مدیر و گوش شنوا (دین و مدیریت دنیا)
47 بازدید
محل نشر: نخل شهداد(مدیریت در اسلام) » پاییز و زمستان 1385 - شماره 8
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی