حقیقت توبه (1)
61 بازدید
محل نشر: مبلغان » اسفند 1386 و فروردین 1387 - شماره 101 (7 صفحه - از 100 تا 106)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آنچه پیش رو دارید گزیده‏اى از سخنان حضرت آیت اللّه‏ مصباح یزدى دامت برکاته در دفتر مقام معظم رهبرى است که در تاریخ 24/6/86 ایراد فرموده‏اند.