حقیقت توبه (2)
51 بازدید
محل نشر: مبلغان » فروردین و اردیبهشت 1387 - شماره 102 (8 صفحه - از 105 تا 112)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آنچه پیش رو دارید گزیده‏اى از سخنان حضرت آیة اللّه مصباح یزدى (دامت برکاته) در ادامه بحث توبه است. بخش نخست توضیحات ایشان در سخنرانى پیشین را در شماره قبلى مجله مبلغان آوردیم. و اینک ادامه بحث را پى مى‏گیریم.