شیطان شناسی (سخنرانی مکتوب)
63 بازدید
محل نشر: مبلغان » خرداد و تیر 1387 - شماره 104 (8 صفحه - از 95 تا 102)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آنچه پیش رو دارید گزیده‏اى از سخنان حضرت آیة اللّه مصباح یزدى (دامة برکاته) در دفتر مقام معظم رهبرى است که در تاریخ 1/7/86 ایراد فرموده‏اند و با اندکى تصرف ارائه مى‏شود.