ویژه علوم سیاسی: کار آمدی دین در نظام جمهوری اسلامی
56 بازدید
محل نشر: معرفت » فروردین 1387 - شماره 124 (8 صفحه - از 5 تا 12)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
بحث از «کارآمدی دین» در عرصه اجتماع و نقش دین در حل معضلات جوامع، از مباحث اساسی در حوزه اندیشه سیاسی اسلام است که توجه بدان می‏تواند منشأ رفع برخی ابهامات گردد. اعتقاد بر این است که دین می‏تواند برای تمام عرصه‏های اجتماعی، در کلیه زمان‏ها و مکان‏ها، راه‏کارهایی متناسب با وضعیت موجود ارائه دهد. برای دست‏یابی به این مهم در جامعه، باید سه عنصر مهم دین، یعنی اعتقادات، اخلاق و احکام مورد توجه قرار گیرد. در این صورت، دین می‏تواند حداکثر میزان کارآمدی را به نمایش گذارد. کارآمدی نظام جمهوری اسلامی نیز، که بر اساس دین پی‏ریزی شده است، باید در چارچوب همین سه مؤلفه مورد ارزیابی قرار گیرد. بی‏تردید، در هر یک از این سه محور، ممکن است در نظام جمهوری اسلامی، قصورات و یا تقصیراتی در این زمینه وجود داشته باشد، اما بستر حرکت جامعه اسلامی در بسیاری از عرصه‏ها شتابان و رو به جلو و صعودی است و دین به سمت نهادینه شدن به پیش می‏رود. برای کارآمدی پیش از پیش دین می‏توان کاستی‏های در هر سه عرصه را شتابان و به رفع آن همت گماشت. کلیدواژه‏ها: کارآمدی، دین، جمهوری اسلامی، اعتقادات، احکام، ارزش‏ها.