قرآن شناسى
42 بازدید
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (‌ره)
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-411-263-8
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در مبحث راهنماشناسى (قسمت پنجم معارف قرآن) به بحث معجزات پرداخته شده است. در آن مقام، کتاب الهى قرآن، معجزه اصلى پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) معرفى گردیده و این کتاب با کتب آسمانى پیشین مقایسه شده است. سپس بحث در همین جا خاتمه مى یابد تا در مبحث قرآن شناسى با تفصیل بیشترى از این معجزه جاودان سخن به میان آید.امّا در این کتاب (قرآن شناسى) چون فرض بر آن است که خواننده ایمان و اعتقاد راسخى به قرآن ندارد و تنها از این رو به آن مراجعه کرده است که دفع ضرر محتمَل، واجب عقلى است، و از سوى دیگر، قرآن خود را یگانه مایه سعادت بشر دانسته، که مخالفت با دستورات آن، هلاکت ابدى را در پى خواهد داشت، مى کوشد تا به کمک خودِ قرآن، آن را بشناسد. از این رو، در این کتاب در واقع تعریف قرآن و شناسایى آن را از زبان خود قرآن مى خوانیم و برآنیم که ببینیم قرآن چگونه معجزه بودن خود را اثبات کرده است. مطالب کتاب در چهار فصل تنظیم شده است