زن یا نیمى از پیکر اجتماع
62 بازدید
ناشر: انتشارات آزادى قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب در واقع اولین مقاله حضرت استاد است که برای نخستین‌بار در نشریه مکتب تشیع به چاپ رسیده و سپس به کوشش انتشارات آزادى قم با شمارگان 5000 نسخه چاپ و منتشر گردیده است. در این نوشتار حضرت استاد ابتدا به جایگاه و منزلت زن در اسلام پرداخته، و در ادامه آن، فهرست‌وار به برخى شبهات در باره حقوق زن در اسلام اشاره کرده و آنها را پاسخ داده است.در این کتاب به منطق فطرت به منزلة راه حل اساسى براى مسائل اجتماعى اشاره مى‌‌شود و سپس تفاوت‌‌هاى سرشت زن با مرد و نیز امتیازات فطرى زن بر مرد بررسى شده است و در نهایت موقعیت زن از نظر اسلام تبیین مى‌‌گردد. در ضمن مباحث، همچنین مقایسه‌ای بین دو دیدگاه فرهنگ غربى و اسلامى در باره حقوق زن صورت مى‌‌گیرد و تفوق فوق‌‌العاده فرهنگ اسلامى در این باب آشکار مى‌‌شود. گفتنی است ترجمه این نوشتار به زبان انگلیسى همراه با دو مقاله دیگر از سوى سازمان تبلیغات اسلامى در کتابى به نام Status of Women in Islam (سیماى زن در اسلام) منتشر شده شده است.