پلورالیسم
52 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : معرفت ) پاییز 1376 - شماره 22 )(6 صفحه - از 4 تا 9)
تعداد شرکت کننده : 0

با عرض تشکر از اینکه این فرصت را در اختیار ما قرار دادید، بفرمایید تعریف حضرتعالی از پلورالیسم چیست؟ عرصه آن را مشخص کنید و ریشه های آن را از کجا می دانید؟

استاد مصباح: واژه «پلورالیسم» از نظر معنای لغوی ابهامی ندارد؛ «پلورال» به معنای جمع و کثرت است. لذا، پلورالیسم یعنی کثرت گرایی یا گرایش به تعدد و کثرت. اما آنچه در پی این واژه مطرح می باشد فرهنگ غربی است. در گذشته، هر کس در کلیسا چند منصب داشت یا کسی که معتقد بود در کلیسا، می توان چند منصب داشت «پلورالیست» خوانده می شد. اما امروزه در عرصه فرهنگی، «پلورالیست» به کسی گفته می شود که در یک عرصه فکری خاص، اعم از سیاسی، مذهبی، هنری و یا غیر آن به صحت همه روش های موجود قایل باشد و هیچ نوع نزاع و تخاصمی را در بین آنها نپذیرد. این گرایش نقطه مقابل اعتقاد به انحصارگرایی است؛ یعنی اعتقاد به اینکه تنها یک روش یا یک مکتب بر حق است و سایر روش ها و مکاتب، نادرست می باشند. در گذشته که جوامع مانند امروزه توسعه نیافته بودند و ارتباط آنها با یکدیگر کم بود، مسأله پلورالیسم مطرح نبود. اما امروزه با گسترش جوامع و ایجاد ارتباط گسترده در میان آنها، این مسأله مطرح گردیده است. این مسأله بخصوص پس از وقوع جنگ های فرقه ای و مذهبی، شدت گرفت. بروز این جنگ ها و خونریزی ها این تفکر را تقویت کرد که مذاهب و عقاید دیگر را نیز باید پذیرفت و با آنها از در آشتی در آمد؛ زیرا نفع جامعه انسانی در سازگاری مذاهب و مکاتب گوناگون با یکدیگر است.

آیا توصیه به سازش جزو اصول پلورالیسم است؟ با توجه به اینکه سازش به عبارتی، با نفس پلورالیسم که قایل به کثرت گرایی است، منافات دارد و سازش واقعی در رفع اختلافات است، این موضوع را توضیح دهید.

استاد مصباح: در مورد پلورالیسم، تعریف کاملی که بتواند ویژگی های مورد اتفاق همه را در خود داشته باشد، وجود ندارد. اما به طور کلی، از میان کار بردهای متفاوتی که برای این واژه وجود دارد، یکی از آنها همان گونه که اشاره شد، انگیزه طرفداری از این گرایش بود تا از جنگ ها و تخاصمات جلوگیری کند و زندگانی مسالمت آمیز به وجود آورد. طبق این توضیح، مبنای پلورالیسم همزیستی مسالمت آمیز است. لذا، توصیه می کنند که کثرت های موجود در جامعه به جای تنازع با یکدیگر و اصطکاک، نیروهای خود را صرف خودسازی درونی نمایند و ب ... ادامه در لینک

آدرس اینترنتی