روش شناسی فهم متون دینی
52 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : معرفت ) بهار 1377 - شماره 24 )(12 صفحه - از 8 تا 19)
تعداد شرکت کننده : 0

اشاره

مسأله فهم متون دینی و شیوه ها و معیارهای آن از جمله مسائلی است که توجه بسیاری از متفکران را در عصر حاضر به خود مشغول داشته است. برخی بر این باورند که فهم این متون بیرون از توان بشر است، برخی نیز با ردّ این نظر، بر آنند که با توجه به فلسفه نزول این متون ـ یعنی، هدایت بشر ـ محال است که آن ها را از حوزه فهم انسان خارج بدانیم. فهم متون دینی چه شروطی دارد؟ روش ها و معیارهای فهم آن کدام است؟ و... در این میزگرد، در حضور سروران ارجمند، جناب استاد آیه الله محمدتقی مصباح، دکتر مهدی گلشنی و حجه الاسلام محمود رجبی، به بحث نشسته ایم که حاصل این گفتوگو به محضر اهل معرفت تقدیم می گردد:

معرفت: کتاب های آسمانی برای فهم و تغییر رفتار انسان نازل شده اند و قرآن کریم نیز از این قاعده مستثنا نیست، این مطلب روشن است که فهم قرآن، روش ها و شرایط خاص خود را دارد عمده ترین روش های شناخت قرآن کریم کدام اند؟

استاد مصباح: قرآن کریم در موارد بسیاری، تصریح دارد که «بیانٌ للنّاسِ»(آل عمران: 138)، «تبیاناً لکلِّ شیء»(نحل: 89)، «بلسان عربی مبین»(شعراء: 195) و «یَسّرناهُ بلسانکَ»(مریم: 97) است. این تصریحات، همه مؤیّد این است که قرآن برای مردم قابل درک و فهم است. هدف از نزول آن نیز همین بوده که بهوسیله قرآن هدایت شوند و راه سعادت ابدی خود را بیابند.

برای فهم قرآن، چند راه وجود دارد که استفاده از آن ها به ما کمک می کند تا با روش صحیح از این کتاب استفاده کنیم و آن را درست بفهمیم:

اول: وقتی قرار است از راه لفظ، مفاهمه حاصل شود، بین گوینده و شنونده نقاط مشترکی وجود دارد که لفظ بر اساس همان ها به کار برده می شود. با توجه به این نقاط مشترک، شنونده همان معنایی را از لفظ می فهمد که مورد نظر گوینده است و همین موضوع فهم مشترک را ایجاب می کند. به عنوان مثال، فهماندن مطلبی به زبان انگلیسی به کسی که از این زبان اطلاعی ندارد، کاری لغو است. بنابراین، اگر گوینده می خواهد مطلبی را به مخاطب خود بفهماند، به ناچار، باید بر اساس قراردادهایی که بین این دو مشترک است سخن بگوید تا گفت و گو نتیجه بخش باشد. براین اساس، وقتی قرآن می خواهد با مخاطبان خود سخن بگوید، باید با زبانی صحبت کند که مخاطبانش منظور او را درک

آدرس اینترنتی