رابطه قرآن با علوم بشری
42 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : کیهان اندیشه ) بهمن و اسفند 1368 - شماره 28 )(12 صفحه - از 48 تا 59)
تعداد شرکت کننده : 0

کیهان اندیشه:آیا قرآن یک کتاب اخلاقی است و فقط به بیان ارزشها اکتفا کرده و در زمینه فلسفه سیاسی وسیستمهای اجتماعی سخن خاصی ندارد و مردم را در این امور بهخود وا نهاده تا بنا بر شرایط هر زمان، خود تصمیم بگیرند، یا چنین نیست؟

-برای پاسخگویی به این سؤال باید نخست چند موضوع را مورد بررسی قرار داد:اولین موضوع این است که کسی که معتقد است قرآن فقط بیانگر ارزشهای اخلاقی است، رسالت قرآن را چه می‏داند و اصولا ارزشهای اخلاقی را اموری ثابت می‏شمارد، یا اعتباری و تابع میلها و سلیقه‏های شخصی!آیا معتقد است که این ارزشها درهمه ادیان و شرایع یکسانند، یا هر شریعت، تعیین کننده ارزشهایی مخصوص به خود است؟

کسی که ارزشهای اخلاقی را امری نسبی و اعتباری بداند، اصولا قرآن را حتی در زمینه بیان ارزشها، از فراگیری نسبت به همه عصرها و نسلها و نیز جاودانگی، دور پنداشته تا چه رسد به بیان فلسفه تاریخ و ترسیم سیستمهای اجتماعی!در این نگرش، قرآن-العیاذ بالله-لغو و بیفایده خواهد بود.و کسی که مختصر آشناییی با اسلام داشته باشد، چنین نگرشی را به اسلام نسبت نداده و سعی در تطبیق قرآن و روایات بر این نظریه نخواهد داشت.

بعلاوه، از این افراد باید پرسید:اگر قرآن در مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ساکت است و آنها را به عقل و شناخت مردمان هر عصر وانهاده و تنها عهده‏دا بیان ارزشهای اخلاقی است، چرا شناخت ارزشهای اخلاقی را نیز به عقل مردم واگذار نکرده است؟آیا عقل مردم که ملاک تشخیص همه مصالح اجتماعی و سیاسی است، از شناخت ارزشهای اخلاقی ناتوان است!با اینکه تشخیص ارزشهای اخلاقی، به مراتب سهل‏تر از شناخت اصول صحیح اقتصادی و سیاست و...می‏باشد.

البته کسی که می‏تگوید قرآن فقط عهده‏دار بیان ارزشهای اخلاقی است، ممکن است قائل به نسبی بودن اخلاق نباشد و بیان اقرآن را چه در باب ارزشهای اخلاقی و چه در زمینه اعتقادات چون توحید و معاد و...مطلق و ثابت بداند... ادامه در  لینک

آدرس اینترنتی